Zlepšujeme právne povedomie obcí na slovensku

V čom obciam pomáháme

Komunikujeme, poradíme a zabezpečíme (keď je treba).

Pohľadávky

Právo

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dražby

Obchodné spoločnosti

Komunikácia

Pripravujeme

Verejné obstarávanie

Pripravujeme

Služby občanom

PRIPRAVUJEME NOVÝ DESIGN

obrázek

Naše siete

NAŠA VÍZIA

Meníme život slovenských obcí k lepšiemu.

Veríme, že veci sa dajú robiť lepšie. Jednoducho, efektívne a profesionálne.

Zabezpečujeme služby v oblasti práva, ale rady a návrhy riešenia sú zdarma.

Prečo za nich platiť? Obce s nami preto radi spolupracujú. Nepotrebuje pomoc aj Vaša obec?

Naše projekty

Odkazy na naše ďalšie firemné projekty.
Uploaded image
Špecializujeme sa na všetky služby, týkajúce sa správy a vymáhania neuhradených faktúr a ďalších pohľadávok – mimosúdne, súdnou cestou a v exekučnom konaní. Súčasťou našich služieb je zabezpečenie právneho poradenstva, nákup a predaj pohľadávok…
Uploaded image

DLHUJEŠ

Komplexné online služby v oblasti pohľadávok pre firmy.
Uploaded image

FIRMIČKY

Zabezpečenie právnych a ekonomických služieb, súvisiacich so vznikom, rozširovaním zmenami a zánikom obchodných spoločností.
Uploaded image

KONKURNÁ

Poskytovanie služieb v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.

Spolupracujeme

Aktuality

Kontaktujte nás